Methadone is a synthetic drug with painkilling properties and is similar to heroin.
Methadone is often used as a substitute to help heroin users withdraw.
Methadone is available in various forms and strengths.
Generally, it is offered as a green liquid preparation, but can also come in tablet, ampoules (for injection) or linctus form.
The drug is available on prescription only, and is intended to be taken as part of a supervised reduction or maintenance programme.

Also known as:

Mixture, Linctus

Mixture, Linctus

EFFECTS

Feelings of:
The effects are similar to those of heroin and include feelings of well-being, relief from physical pain and psychological unease, methadone is primarily used to ease heroin withdrawal. Drowsiness can occur at higher doses. The effects last up to 24 hours, longer than heroin. This means heroin users attempting to withdraw do not need to take methadone as frequently.

PENALTIES

Methadone is a Class A drug. Under the Misuse of Drugs Act, it is an offence to possess methadone without a prescription.

Supply of the drug without a license is an offence under any circumstances.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Mae’r effeithiau’n debyg i rai heroin, ac maent yn cynnwys teimlo’n dda, rhyddhad rhag poen corfforol a phryder seicolegol. Defnyddir , methadon i gynorthwyo defnyddwyr heroin i roi’r gorau i’r cyffur. Gall dosiau uwch achosi syrthni. Gall yr effeithiau bara hyd at 24 awr, sy’n hwy nag effeithiau heroin. Mae hyn yn golygu na fydd angen i ddefnyddwyr heroin sy’n ceisio rhoi’r gorau i’w ddefnyddio gymryd methadon mor aml.

COSB

Mae methadon yn gyffur Dosbarth A. O dan y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau, mae’n anghyfreithlon meddu ar y cyffur heb bresgripsiwn.

Mae cyflenwi’r cyffur heb drwydded yn drosedd o dan unrhyw amgylchiadau.

RISKS

Even though methadone is used to help heroin users withdraw from using heroin, methadone can lead to dependency problems and a tolerance to methadone can develop.

PERYGLON

Er y defnyddir methadon i gynorthwyo defnyddwyr heroin i roi’r gorau i’w ddefnyddio, gall methadon arwain at broblemau dibynniaeth a gall goddefedd ohonno ddatblygu.

DRUG CATEGORY

Opioid

OTHER INFORMATION

If taking methadone do not use other drugs unless advised by your GP to do so.

CATEGORI SYLWEDD

Opioid

GWYBODAETH ARALL

Os byddwch yn cymryd methadon, peidiwch â chymryd cyffuriau eraill oni fydd eich meddyg teulu wedi eich cynghori i wneud hynny.


Instagram