Gall fodca ffug fod yn fwystfil peryglus. Holwch drigolion Boston, swydd Lincoln.

Yn ogystal â bod yn ffrwydrol, gall y lefelau uchel iawn o fethanol achosi dallineb a hyd yn oed marwolaeth. Yn syml iawn, os yw’n rhad fel baw, mae’n debyg ei fod yn ffug, ond mae nifer o arwyddion eraill hefyd, ac maent wedi’u rhestru isod mewn canllaw hwylus y gallwch ei dorri allan a’i gadw.*

1. Camgymeriadau sillafu ar y label.

2. Poteli o’r un cynnyrch yn edrych yn wahanol

3. Poteli heb eu llenwi at yr un lefel

4. Labeli wedi’u gosod yn gam

5. Arogl farnais ewinedd

A-Z > Alcohol

*Os byddwch yn ei argraffu, wrth gwrs.


Instagram