Beth yw fy marn am gyffuriau?

Os bydd rhywun mewn hwyliau da, credaf y gall sylweddau sy’n newid ffordd eich meddwl o weithio ddwysau prosesau meddwl positif.

Cefais brofiad drwg â mariwana pan oeddwn i’n hollol rhacs yn ystod cinio Nadolig teuluol. Roeddwn i’n poeni fy mod yn bwyta’n rhy gyflym, a cheisiais fwyta’n arafach, ond yna teimlais fy mod yn bwyta’n rhy araf. Roeddwn i’n teimlo’n bryderus ar y pryd. Gall pwysau cymdeithasol fod yn llethol.

Ar y llaw arall, mae’n dibynnu ar eich hwyliau, oherwydd byddaf yn mwynhau dawnsio pan fyddaf yn mynd allan, ac rwyf wedi dysgu mwynhau a pheidio malio. Rwy’n hoff o ddawnsio, a byddaf yn ei fwynhau hyd yn oed yn fwy dan ddylanwad mariwana. Ni fyddaf bellach yn teimlo’n hunanymwybodol  dan lawer o amgylchiadau, a chredaf fy mod yn deall y byd yn well, oherwydd mae gennyf safbwynt ehangach. Mae’n dibynnu sut caiff ei ddefnyddio.

I rannu eich stori bersonol e-bostiwch post@red-button.org.

Cafodd y stori yma ei hysgrifennu gan berson ifanc yng Nghaerdydd. Mae’r safbwyntiau a fynegwyd sydd ynddo yn rhai ei hunain ac nid rhai Botwm-Coch.


Instagram