Hygyrchedd

Ymdrechu i sicrhau bod gwefan Red-Button yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio, waeth pa borwr rydych yn dewis ei ddefnyddio ac a oes gennych unrhyw anableddau ai peidio.

Mae cynllun y safle’n cymryd i ystyriaeth defnyddwyr sy’n ddall neu sydd â nam ar eu golwg, ac mae’n addas ar gyfer meddalwedd darllen sgrin poblogaidd.

Mae hygyrchedd gwefan Red-Button yn seiliedig ar Ganllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys y We 1.0 Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C). Red-Button yn gweithio fodloni’r safon AA lle bynnag y bo modd.

Mae cynnal gwefan hygyrch yn broses barhaus ac rydym yn gweithio bob amser i gynnig profiad hwylus i’r defnyddiwr. Os nad oes modd bodloni’r safonau uchaf o ran hygyrchedd, bydd Red-Button yn darparu’r wybodaeth mewn fformat hygyrch yn ôl y galw.

Os cewch unrhyw drafferthion wrth ddefnyddio’r wefan neu os bydd gennych unrhyw sylwadau, anfonwch e-bost at:info@Red-Button.org

Newid maint y testun

Mae gwefan Red-Button wedi ei chynllunio i adael i chi newid maint y testun a gosodiadau arddangos eraill drwy gosodiadau’r porwr safonol. Mae’r dudalen hon oddi wrth y W3C dangos i chi sut i ddefnyddio rhai o’r lleoliadau hyn porwr arddangos.(cyswllt allanol)

Rhaglenni darllen a meddalwedd

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae’r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim. Mae’r cysylltiadau hyn wedi’u cynnwys yma er hwylustod i chi. Nid yw Red-Button yn ardystio unrhyw un o’r rhaglenni hyn. Mae pob cyswllt a nodir yn perthyn i wefannau allanol. Rhaglenni darllen/gweld

Mae rhaglenni darllen a gweld yn caniatáu i chi ddarllen y mathau o ffeiliau sy’n perthyn i raglenni masnachol heb fod angen i chi eu gosod ar eich cyfrifiadur. Gall rhaglenni darllen a gweld fod hyd at 12MB o ran eu maint, ond dim ond unwaith y bydd angen i chi eu lawrlwytho.

Os ydych yn defnyddio technoleg darllen sgrin neu dechnoleg cynorthwyol tebyg i ddarllen ein gwefan, efallai y byddwch yn dymuno defnyddio offeryn trosi ar-lein Adobe er mwyn creu fersiynau html o ddogfennau pdf. Gallwch weld yr offeryn trwy glicio ar yr URL canlynol:

http://www.adobe.com/products/acrobat/access_onlinetools.html (cyswllt allanol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Instagram