Eisiau gwybod mwy am gyffuriau? Yna ti yn y lle cywir!

Mae Botwm Coch yn wefan rhyngweithiol sydd yn rhoi’r ffeithiau i ti.

Gall ddysgu am gyffuriau.

Gall wylio fideos.

Gall chwarae gemau.

Gall ddysgu sut i helpu dy hun ac eraill o’th gwmpas.

 

Gallwch hyd yn oed ddweud wrthynt pa wybodaeth sydd ei hangen ar y Botwm Coch.