Newyddion

Fodca Ffug

Gall fodca ffug fod yn fwystfil peryglus. Holwch drigolion Boston, swydd Lincoln. Yn ogystal â bod yn ffrwydrol, gall y … Parhau i Ddarllen »

Rhannu Lleoliadau Ar Snap Map: Gwych neu Hunllef?

Heddiw rwyf wedi hwylio cwch dros Y Barriff Mawr, wedi deifio awyr yn Alasga, yna gwylio cath fach yn disgyn … Parhau i Ddarllen »

(English) Let’s Talk About Spice

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) Drinking: How not to be an idiot

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) Halloween Party: Grenadine Gremlin

Yn anffodus, nid yw’r erthygl hon ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

(English) The 4 Traits that put Children at Risk of Addiction

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) Roll Up Roll Up Get Your Mocktail Recipes Here!!

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) It Only Takes One

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) It Only Takes One: 1am – 5am

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

Dim Ond Un Mae’n Cymryd: 9pm – 1am

Dyma ran dau o gyfres tri rhan ar sut i aros yn ddiogel yn y dref. Neu, sut i fwynhau … Parhau i Ddarllen »

Dim Ond Un Mae’n Cymryd: 5pm – 9pm

Nid oes ffordd o osgoi’r pwynt fod yfed yn y dref yn gallu bod yn ddrud. Dyma pam fod rhai … Parhau i Ddarllen »

(English) Alcohol Drinking and the Teenage Brain

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

Straeon Personol

(English) My Lifetime Hangover

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) A Tale of Legal Highs

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) Clubbing Conundrums

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) Meditations on Violence

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

Personal Story

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) UP2U interview

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

(English) Drinking and Cycling Don’t Mix!

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn American English.

Drugs And Mental Health

This article is pending translation Drugs are the Devil’s poison. About a year ago, I received the most life-changing thing … Parhau i Ddarllen »

Cyfweliad: Newydd ddod allan o rehab

Yn ddiweddar,  fe gefais gyfweliad gan ffrind da iawn sydd wedi bod yn brwydro yn erbyn yr uffern o gaethiwed … Parhau i Ddarllen »

Cyffuriau: Beth Yw Fy Marn Amdanynt?

Beth yw fy marn am gyffuriau? Os bydd rhywun mewn hwyliau da, credaf y gall sylweddau sy’n newid ffordd eich … Parhau i Ddarllen »

Noson Wyllt

Roedd nos Sadwrn yn noson ddigon arferol i mi. Roeddwn i tua 15 oed bryd hynny, ac wedi dal bws … Parhau i Ddarllen »

Cuddio yn y botel

Mae fy mywyd yn llanast! Dwi wedi torri fy nghalon ddwywaith ac nid oes unrhyw un o fy ffrindiau yn … Parhau i Ddarllen »

Fideos diweddaraf


Instagram